ARCHIWUM - Majątek


Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2011 r.

  wartość w zł.
Środki trwałe 11 710 264,28
w tym:Budynki10 224 868,50
 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania36 326,62
 Urządzenia techniczne1 130 131,50
 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie318 937,66
Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2013-05-14 10:29:57 historia zmian dokumentu

Aktualne ogłoszenia