Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.10.2011
Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2010 r. Utworzenie dokumentu

wyświetl dokument