Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.05.2014
Alicja Klimek-Buszko
Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2012 r. Usunięto dokument
21.05.2014
Alicja Klimek-Buszko
Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2012 r. Modyfikacja dokumentu
30.10.2011
Struktura własnościowa Utworzenie punktu listy

dokument usunięto