Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
29.06.2012
Alicja Klimek-Buszko
Nowe nabory Usunięto punkt lisy
29.06.2012
Alicja Klimek-Buszko
Nowe nabory Utworzenie punktu listy

dokument usunięto